ŽENKLELIŲ MUZIEJUS

Jūsų paantraštė 

Veikla

Pagrindinis Ženklelių muziejaus uždavinys – kaupti Lietuvos ženklelius ir informaciją apie juos. Suprantame, kad ne mūsų jėgoms surinkti visus ženklelius, todėl nors ir laikomės mūsų pirminės kolekcijos ribų (Vilnius, Vilniaus įmonės, įstaigos, organizacijos), papildomai renkame institucines kolekcijas:

Lietuvos statutinių pareigūnų, valstybinių įstaigų tarnautojų tarnybinių ir mokymo įstaigų skiriamieji ženklai ir ženkleliai;

Lietuvos geriausių specialistų ir nusipelniusių darbuotojų apdovanojimai;

Lietuvos medicina ženkluose ir ženkleliuose;

Vilnius, Vilniaus įmonės, įstaigos, organizacijos.

 

Misija

Viešinti ženklelius kaip meninės formos simbolius, žyminčius asmens nuopelnus, pasižymėjimą kurioje nors veikloje (darbe, sporte, meno srityse, visuom. veikloje) arba priklausymą tam tikroms organizacijoms, domėjimąsi tam tikros veiklos sritimis arba primenančius kokias nors progas, [renginius], jubiliejų;

Organizuoti parodas, konferencijas;

Kaupti informacijos apie ženklelius Lietuvoje fondą.

 

 

Roko Gelažiaus nuotrauka

Roko Gelažiaus nuotrauka